klinika

Filtre

Mikrobiologický filter je súčasť odsávačky. Zabraňuje prieniku tekutín do vývevy a tým ju chráni pred poškodením a bezpečne zachytí napr. aj vírusy hepatitídy A, B, C. Filtre predpisuje pľúcny lekár alebo lekár, ktorý predpísal odsávačku.

Poisťovňa schvaľuje 2 ks na mesiac. Filtre sú väčšinou univerzálne na viac druhov odsávačiek.

obrázok názov kód
Mevacs filter Mevacs mikrobiologický filter 2200/02 hydrofóbny K 70458
Mevacs filter Mevacs mikrobiologický filter K 70458