klinika

Kanyly

Tracheostomické kanyly sú rozdelené do viacerých druhov podľa typu, materiálu a veľkosti.

Kanyly Shiley sú jednorázové oproti Bivonám sa nedajú sterilizovať a zakaždým sa vyhodia. TSK Bivona sú zo šetrnejšieho materiálu, dajú sa sterilizovať a použiť znova.

Ku každej kanyle je zvyčajne aj predpísané príslušenstvo (fixačné pásky, zvlhčovacie filtre, a pod.)

obrázok názov kód
Kanyla Duravent Duravent PVC
Veľkosť 3 - 13
K 90284
Kanyla Bivona Bivona 60P pediatrická, 60SP, bez manžety
Veľkosť: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5
K 75410
Kanyla Bivona Bivona TTS 67N, 67SN, neonatálna, bez manžety
Veľkosť: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
K 75415
Kanyla Bivona Aire-Cuf Bivona Aire-Cuf 65N, 65SN, neonatálna s manžetou
Veľkost: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
K 75411
Kanyla Bivona Aire-Cuf Bivona Aire-Cuf 65P, 65SP, neonatálna s manžetou
Veľkost: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5
K 75412
Kanyla Bivona Fome Cuf Bivona Fome Cuf 85P, 85N
85N Veľkosť: 3.0, 3.5, 4.0
85P Veľkosť: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5
K 89508
Kanyla Shiley Kanyla Shiley tracheostomická NEO / NEF, neonatálna, bez manžety K 37966
Kanyla Shiley Kanyla Shiley tracheostomická PED / PEF, pediatrická, bez manžety K 37967
Kanyla Shiley Kanyla Shiley tracheostomická PDL / PELF, pediatrická dlhá, bez manžety K 71048
Kanyla Shiley Kanyla Shiley tracheostomická PDC / PCF, pediatrická, s manžetou K 71049
Kanyla Shiley Kanyla Shiley tracheostomická PLC, pediatrická dlhá s manžetou K 71050
Kanyla Bivona Bivona, Kanyla tracheostomická 100/506
Veľkosť: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0
K 58838