klinika

Katétre

Katétre sa predpisujú podľa veľkosti kanyly. Najmenší priemer katétra je č. 5 najväčší 18.

Odsávací katéter by mal byť max. 3/4 priestoru tracheostomickej kanyly.

Poisťovňa schvaľuje 60 ks odsávacích katétrov na mesiac o nadlimitné množstvo si môžete požiadať cez zdravotnú poisťovňu. Žiadosť o nadlimit musí odoslať lekár, ktorý katétre predpisuje (pľúcny - pneumológ, ORL). Výnimka (nadlimit) platí 6 mesiacov a dovtedy si musíte schválené množstvo katétrov vybrať inak vám prepadne. O nadlimitné množstvo si po skončení platnosti starého môžete požiadať znova.

obrázok názov kód
Mevacs odsavaci katater Mevacs Odsávací katéter CH05 s ovládacím ventilom K 70449
Mevacs odsavaci katater Mevacs Odsávací katéter CH06 s ovládacím ventilom K 70449
Mevacs odsavaci katater Mevacs Odsávací katéter CH08 s ovládacím ventilom K 70449
Mevacs odsavaci katater Mevacs Odsávací katéter CH10 s ovládacím ventilom K 70449
Mevacs odsavaci katater Mevacs Odsávací katéter CH12 s ovládacím ventilom K 70449
Mevacs odsavaci katater Mevacs Odsávací katéter CH14 s ovládacím ventilom K 70449
Mevacs odsavaci katater Mevacs Odsávací katéter CH16 s ovládacím ventilom K 70449
Mevacs odsavaci katater Mevacs Odsávací katéter CH18 s ovládacím ventilom K 70449