klinika

Odsávanie

Sledujte nás na youtube

Sledovať

Odsávanie je každodenná činnosť, ktorá zabezpečuje voľné dýchanie a okysličovanie organizmu.

Hlieny sa hromadia v trachei a bránia vo voľnom dýchaní.

Z nahromadených neodsávaných hlienov môže vzniknúť infekcia.

Pri hustých hlienoch používame Laváž - fyzilogický roztok, ktorý v malom množstve vstrekneme (nakvapkáme) do TSK pred odsávaním a následne odsajeme.

Odsávanie nosa a slín z úst vykonávame inou cievkou, môžeme ju použiť aj opakovane avšak preplachujeme ju v inej fľaši s fyziologickým roztokom alebo destilovanou vodou.

Fľaše s roztokom na preplach katétra po použití uzatvárame a meníme každých 24 hodín, bez ohľadu na to či sme ich spotrebovali.

Pri odsávaní si všímajte vzhľad a množstvo hlienov, pri zmene hustoty alebo farby hlienov (žlté, zelené, krvavé) kontaktujte lekára

pomocky na odsavanie

Čo si pripraviť

 • odsávačku hlienov
 • sterilný odsávací katéter
 • dezinfekciu na ruky alebo rukavice
 • sterilnú gázu
 • fyziologický roztok - Laváž
 • sterilný fyziologický roztok alebo destilovanú vodu (Aqua) na preplach katétra
 • podložku, buničitú vatu, plienku

Postup pri odsávaní

krok 1
 • Otvorte si fľašu fyziologického roztoku
 • Napojte odsávací katéter k odsávačke pričom sa nedotýkate konca katétra
 • Zapnite odsávačku a odsajte malé množstvo roztoku (skontrolujete tým funkčnosť odsávačky a navlhčíte katéter)
krok 2
 • Vsuniete katéter do tracheostomickej kanyly zvyčajne po koniec TSK plus o 1/4 TSK viac (obrázok) po zasunutí katétra hlbšie budeme cítiť "koniec" kde sa katéter zastaví, vtedy sa vrátime o kúsok späť

Pozn.: počas odsávania môže dieťa kašľať, čo mu pomôže odstrániť hlieny

krok 3
 • začnete odsávať tak, že vložíte palec do otvoru odsávacieho katétra
 • jemne otáčajte katéter medzi palcom a ukázovákom pričom vyťahujte katéter von
 • po odsatí katéter vyhodíme alebo prepláchneme v roztoku

Pozn.: ideálne je katéter po použití vyhodiť a na každé odsávanie používať nový

Postup opakujeme podľa potreby

Stále sledujte dieťa, prípadne aj pulzný oxymeter. Ak máme dieťa na DUPV odsávanie prerušíme pri poklese saturácii pod 90% a napojíme ho na prístroj alebo predýchame AMBU vakom. Po predýchani pokračujeme v odsávaní. Pri Laváži dieťaťa na DUPV ho po nakvapkaní laváže napojte na ventilátor aby sa fyziologický roztok dostal hlbšie a potom odsajte.

dieta
Možné ťažkosti pri odsávaní

Občas pri odsávaní môžete odsať aj krvavé hlieny.

Objavujú sa pri podráždení či po výmene trachei v takom prípade si odsledujte či krvácanie pretrváva, či sú prítomné krvavé "vlásočnice" ktoré sa ťahajú pri odsávaní alebo ak ide len o podráždenie postupne je krvavých hlienov menej.

Môže ísť aj o tzv. granuláciu ktorá sa vytvára pri narazení odsávacieho katétra do vnútornej steny dýchacích ciest alebo môže vzniknúť kedykoľvek a je potrebné ju odstrániť (lekárom)

Granulácia môže byť nebezpečná pretože ak vo vnútri dýchacích ciest narastie, dieťa môže mať sťažené dýchanie, preto sa vždy treba poradiť so špecialistom.

Tip: Pri menších deťoch môže spôsobovať podráždenie dýchacích ciest a krvavé hlieny odsávačka nastavená na vyšší výkon.